werkwijze 2taal


Werkwijze van 2taal

Wat gebeurt er wanneer u contact opneemt met 2taal met het verzoek om een zakelijke taaltraining Duits?
Allereerst willen wij graag persoonlijk met u kennismaken. We luisteren nauwkeurig naar uw wensen en behoeftes en verzamelen informatie over uw bedrijf. Daarna volgt een intake van de kandidaat cursisten.

Een intake bestaat uit de volgende stappen:

    • Opsturen van intakeformulieren en het verzamelen van informatie.
    • Elk kandidaat cursist vult een diagnostische toets in. Aan hand hiervan wordt het start taalniveau vastgelegd. Het niveau wordt bepaald op basis van het ERK (afkorting van Europees Referentiekader voor talen). Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst.
    • Uitgebreid persoonlijk gesprek met ieder kandidaat cursist (telefonisch of face-to-face). Het gewenst eindniveau wordt vastgelegd.
    • Intakeverslag met advies welke duur en intensiteit de taaltraining dient te hebben om aan uw gewenst taalniveau te kunnen voldoen. Meestal duren taaltrainingen tussen de 20 en 40 uur (1 keer per week 2 uur).

Op basis van de kennismaking en de intake wordt een een offerte gemaakt. Na goedkeuring van de offerte wordt een planning opgesteld voor de maatwerktaaltraining Duits.

Indien gewenst, houdt 2taal tijdens de training(en) de contactpersoon op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op de helft van de taaltraining zullen er tussenevaluaties worden gehouden. Deze worden doorgestuurd naar de contactpersoon.
Aan het einde vinden eindevaluaties plaats. Ieder cursist ontvangt een certificaat met het bereikte taalniveau (volgens het ERK).

Afronding:
2taal schrijft een eindverslag van de taaltraining met een algemeen en met een persoonlijk gedeelte van een ieder cursist. De contactpersoon ontvangt een kopie van het certificaat.

Aanvullende diensten
“Vertalingen op Maat” is beschikbaar voor alle klanten die een training volgen of gevolgd hebben bij 2taal.

Nederlands-Duits